چهارشنبه, 30 خرداد 1397

تحصن و اعتصاب غذا در نمایشگاه کتاب تهران

نامه الکترونیک چاپ PDF

اگر دولت اختلاس مرا از حقوق حقه خویش محروم کرد، باکی نیست، اگر جناح حاکم مرا به جرم حق گویی و حق خواهی در بند کرد، غمی نیست! من در سلول انفرادی 313 روز اعتصاب غذا را تجربه کردم و دهان از طعام حرام شان بستم، بارها تا یک قدمی مرگ رفتم و بارها در سی سی یو بستری شدم! و هشت اعتصاب غذا در هشت بازداشت، مرا آبدیده کرد، هر بار با حال نزار مرا از زندان بیرون کردند!

آخرین بار فشار خونم 6 روی 4 بود و هموگلوبین بالای 18 و قند زیر 50 و اوره و کراتینین بالا رفته بود، عملکرد کلیه ها متوقف و مشکلات گوارشی و قلبی و کبدی مزید بر علت بود، سکته قلبی ناشی از غلظت بالای خون نیز قوز بالای قوز شده بود! با سه گواهی پزشکی قانونی و عدم قبول مسئولیت پزشکان بیمارستان امام خمینی شبانه آزاد و مرخص شدم!

اما امروز وزیر دولتی مرا از حقوق خویش محروم می کند که وجودش را مرهون مقاومت و ایستادگی مردان مرد در حبس و حصر می باشد و این فرصت طلبان چون بر مسند وزارت نشستند، ولی نعمتان خویش از یاد برده و به دریوزگی اصحاب زر و زور و تزویر روی آوردند!

من برای احقاق حقوق شهروندی و پاسداشت آزادی اندیشه و بیان، اگر غرفه ای متناسب با شان ناشر برتر علوم پزشکی (حیّان) و (اباصالح) اختصاص ندهند، از روز نخست نمایشگاه با اعتصاب غذای خشک در صحن مصلی و در برابر سالن اصلی مصلی تحصن می کنم.

و صد البته اگر غرفه متناسب با جایگاه این ناشران تخصیص دهند بجای اعتصاب و تحصن در غرفه خویش میزبان اهالی اندیشه و قلم خواهم بود!

فردا منتظر جواب وزیر ارشاد خواهم بود، اگر بخواهد حقوق شهروندی مرا مثل سال قبل پایمال کند و بعد به دروغ بگوید:" ما ناشری را محروم نکردیم"  وعده ما صحن مصلی مقابل شبستان !

مهدی خزعلی

12 اردیبهشت 1394

افزودن نظر


Joomlart