يكشنبه, 30 ارديبهشت 1397

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

نامه الکترونیک چاپ PDF

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

جانم ملول گشت ز فرعون ظلم او

نور خدا و موسی عمرانم آرزوست

زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول

آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست

گویاترم ز بلبل و اما ز رشک عام

مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست

افزودن نظر


Joomlart