چهارشنبه, 30 خرداد 1397

محرم راز دل شیدای خود ...

نامه الکترونیک چاپ PDF

شصت و هشتمین نشست سرای قلم

" شبی با حافظ "

محرم راز دل شیدای خود
کس نمی بینم ز خاص و عام را
با دلارامی مرا خاطر خوش است
کز دلم یکباره برد آرام را

دکتر مهدی خزعلی

سه شنبه 25 فروردین ساعت 18
میدان انقلاب خیابان کارگر شمالی بالاتر از نصرت کوی عبدی نژاد پ 18 سرای اهل قلم

افزودن نظر


Joomlart