چهارشنبه, 30 خرداد 1397

مراسم هفت مادر سید خندان

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز مراسم هفتم بانوی متقی شادروان ضیایی همسر آیت الله سید روح الله خاتمی و مادر محبوبترین رئیس جمهور ایران سید محمد خاتمی بود، قبل از ساعت شروع مراسم مسجد و خیابان مملو از جمعیت بود و بسیاری از رجال سیاسی و مذهبی حضور داشتند.

وقتی مردم برای نام سید محمد خاتمی صلوات فرستادند، دیدم وعده خدا حق است که :" تعز من تشاء و تذل من تشاء"

مهدی خزعلی

94/1/21

افزودن نظر


Joomlart