پنجشنبه, 03 اسفند 1396

من غیر از تو کسی را ندارم...!

نامه الکترونیک چاپ PDF

گاهی فکر می کنم، خدا می گوید:

" من غیر از تو کسی را ندارم...! "

افزودن نظر


Joomlart