يكشنبه, 03 تیر 1397

شصت و چهارمین نشست سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

"شبي با حافظ"
هم انديشي در فهم كلام حافظ
دكترمهدي خزعلي

به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را
مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت
ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا
دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی
تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا
همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنایی بنوازد آشنا را
چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی
دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را
به خدا که جرعه ای ده تو به حافظ سحر خیز
که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

سه شنبه 12 اسفند ساعت 18/30

میدان انقلاب كارگرشمالي بالاترازنصرت كوچه عبدي نژادپ 18

سراي اهل قلم

افزودن نظر


Joomlart