چهارشنبه, 30 خرداد 1397

پنجاه و نهمین نشست سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

پنجاه و نهمین نشست سرای قلم

شبی با حافظ
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
دکتر مهدی خزعلی

خط و عرفان و حافظ
استاد رواسانی

موسیقی زنده
استاد صرافی
استاد بهشتی

زمان: سه شنبه 30 دیماه ساعت 18
مکان: میدان انقلاب خ کارگر شمالی بالاتر از نصرت کوی عبدی نژاد پ 18
سرای قلم

* دوستان راس ساعت حضور یابند تا نظم جلسه حفظ شود*

افزودن نظر


Joomlart