چهارشنبه, 30 خرداد 1397

خبر انصاف نیوز دروغ است، اینها از هر که خوششان نمی آید از این حرفها در می آورند!

نامه الکترونیک چاپ PDF

آقای فومنی دبیر کل حزب مردمی اصلاحات در واکنش به خبر کذب و موهن انصاف نیوز که او را میهمان ناخوانده قلمداد کرده بود گفت: " من با کارت دعوت رسمی آقای حکیمی پور به همایش آمدم و اساساً من بدون دعوت جایی نمی روم و جوابیه ای هم به انصاف نیوز خواهم داد ، اینها از هر کی خوششان نمی آید از این حرف ها در می آورند"
*معلوم نیست انصاف نیوز با چه هدفی این برخورد تفرقه برانگیز را در میان دوستان اصلاحات دامن زده است و قطعاً اصلاح طلبان فریب این عوامل فتنه انگیز را نخواهند خورد و بیش ازپیش بر وحدت پافشاری خواهند کرد.

انصاف نیوز در ذیل تصویری نوشته بود:" هادی خامنه ای در میان سه میهمان ناخوانده زارع فومنی، مهدی خزعلی و شعله سعدی"

افزودن نظر


Joomlart