چهارشنبه, 30 خرداد 1397

پاسخ دکتر قاسم شعله سعدی به خبر دروغ و موهن انصاف نیوز

نامه الکترونیک چاپ PDF

دکتر قاسم شعله سعدی در رد خبر کذب و موهن انصاف نیوز گفت: " من کارت دعوتم در جیبم است و به عنوان عضو تشکل ادوار مجلس دعوت شدم"
لازم به توضیح است که انصاف نیوز در خبری موهن او را میهمان ناخوانده همایش جبهه اصلاحات نامیده بود و در ذیل عکس فوق نوشته بود:" هادی خامنه ای در میان سه میهمان ناخوانده زارع فومنی، مهدی خزعلی و شعله سعدی"

افزودن نظر


Joomlart