چهارشنبه, 30 خرداد 1397

جوابیه دکتر خزعلی به دروغ های انصاف نیوز:

نامه الکترونیک چاپ PDF

بسم الله الرحمن الرحیم
انصاف نيوز هرگز جانب انصاف را رعايت نكرده و به عنوان ابزاري در اختيار نيروهاي امنيتي است!
يك روز در اعتصاب غذا تشكيك مي كند و امروز در حضور من در همايش جبهه  اصلاحات!
آنهم به نقل از منبع موهوم!
اينجانب با دعوت رسمي و به عنوان عضو شوراي مركزي و مسئول كميته فرهنگي انجمن اسلامي پزشكان (از پايه گذاران اصلي جبهه اصلاحات) دعوت داشتم!
اگر اينجانب سخنراني نكردم بنا به مصلحتي بود كه خيلي هاي ديگر هم سخن نگفتند، خاتمي و مطهري هم از فهرست سخنرانان حذف شدند!
دوستان مي خواستند بهانه اي دست جناح حاكم ندهند!
ماهم همراهي مي كنيم، چون سقف خواسته هاي دوستان كف خواسته ماست! بايد آنها سقف طبقه زيرين بنا كنند تا كف بناي ما حاصل شود!
ما عزيزان را در زدن سقف ياري مي كنيم تا بر آن سقف كف بناي بلند آرمان هايمان را پي ريزيم
مهدي خزعلي

.... و اما خبر کذب بی انصاف نيوز
:


خزعلی میهمان ناخواننده همایش اصلاحات  
مهدی خزعلی امروز بدون دریافت دعوت نامه، به محل همایش سراسری اصلاح طلبان رفت و در ردیف جلویی نشست!

یکی از مسوولین برگزاری همایش به انصاف نیوز گفت که خزعلی به هیچ وجه دعوت نبوده و به صورت خودخوانده آمد و آن جلو هم نشست

وی گفت که غیر از اعضای احزاب عضو جبهه ی اصلاحات، صرفا دبیران کل و برخی اعضای احزاب شناسنامه دار دعوت شده بودند اما چند نفر از جمله آقای خزعلی بدون دعوت آمده بودند

http://ensafnews.com/index.aspx/n/12788


دوستان عزیز؛ انتظار دارم پاسخ شایسته این رسانه مزدور داده شودافزودن نظر


Joomlart