يكشنبه, 30 ارديبهشت 1397

تک صدای مجلس همان تک رای ماست !

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز تنها صدایی که از مجلس به گوش می رسد، همان تک رای ماست!

او را تنها نگذاریم...

آیندگان نگویند که علی تنهاست!

علی مطهری یک تنه یک مجلس است برای ملت...!

افزودن نظر


Joomlart