چهارشنبه, 30 خرداد 1397

حسن کامران برای جلب رای اصفهانیها ملتی را بی حیثیت کرد

نامه الکترونیک چاپ PDF

حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس:
به هر حال آنچه که مشخص است این است که فرد اسید پاش اصفهانی نبوده! زیرا اصفهانی‌ها بر روی حیثیت خودشان بسیار حساس هستند و فرد جنایتکار غیر اصفهانی بوده است.!

پاسخ ما:
جناب آقای کامران:
اولاً؛ از کجا مشخص است؟ شما آینه بینی یا کف بینی و یا جن گیری فرموده اید؟ هنوز رد پایی از قاتل پیدا نشده و شما حسب و نسب او را می دانید!
ثانیاً؛ حضرت مستطاب، برای جلب آرای اصفهانی ها شایسته نیست همه مردم را بی حیثیت بخوانید! یعنی فقط اصفهانی ها به حیثیت خود حساسند و لرها و کرد ها و بلوچ ها و ترک ها و فارس ها و لک و ترکمن و ... بی حیثیتند؟
ثالثاً؛ آیا در اصفهان شما که نسبت به حیثیت خود حساسند، هیچ جرم و جنایتی انجام نمی شود و آنجا مدینه فاضله است و از جرم و مجرم خبری نیست؟ آیا اصفهانی ها معصومند؟
بیش از این خجالتتان ندهم، همین مختصر کافی است که از کمیسون امنیت استعفا داده و امنیت شهروندان را به فرد شایسته تری بسپارید.
مهدی خزعلی

25 آذر 93

افزودن نظر


Joomlart