چهارشنبه, 30 خرداد 1397

اعلام گذشت از سایت صلح نیوز

نامه الکترونیک چاپ PDF

مدت ها بود که مدیر سایت صلح نیوز تماس می گرفت برای طلب حلالیت و اخذ رضایت، مادرش هم تماس گرفت و مرا شرمنده کرد، چند روز پیش که برای درمان به بیمارستان رفته بودم، او و همسرش را دیدم، فرزندی هم در راه دارد، دیدم هرگز دلم راضی نیست که کسی بخاطر من راهی زندان شود و یک روز دلهره این زن و مادر را نمی توانم تحمل کنم، دیشب سومین شب احیا بود و دیدم که اگر اعلام گذشت را ننویسم، با حضرات جناح حاکم فرقی ندارم.

........................................   این هم اعلام رضایت من:

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم شعبه 1057 دادگاه جزایی  تهران

موضوع: اعلام گذشت از شکایت

با سلام و اهدای تحیّت

احتراماً در موضوع شکایت اینجانب از سایت صلح نیوز و آمران این افترا و نشر اکاذیب، متاسفانه در این پرونده، مدیر سایت صلح نیوز که به اقرار خودش تحت فشار نیروهای امنیتی مبادرت به انتشار این اکاذیب نموده، محکوم به زندان و شلاق شده است، من او را هم یک قربانی می دانم و راضی به مجازات قربانی نیستم و از سویی نامبرده ضمن ابراز پشیمانی و طلب حلالیت در جبران نیز کوشیده است، بدین وسیله از آقای امیر طاهر حسین خان (مدیر سایت صلح نیوز) اعلام گذشت و رضایت می نمایم و در شکایت خود از بازجوهای وزارت اطلاعات ( امیری و مجیدی) ابرام و اصرار دارم.

اگر قوه قضاییه از رسیدگی به تخلفات این بازجوها هراس دارد، شکایت خود نزد داوریکتا خوهم برد و این شکایت را نیز برای ثبت در تاریخ محفوظ خواهم داشت.

باز هم می گویم، امیر طاهر حسین خان - مثل صد سایت هتاک جناح حاکم- خود قربانی است و ناگزیر بوده که دروغ های فرمایشی را منتشر نماید، من از او شکایتی نداشته و اعلام گذشت می نمایم،  باید به پرونده آمرین رسیدگی شود و آنهایی که دروغ های رنگارنگ و فتنه انگیز را در محضر پدر و مادرو خانواده زندانیان منتشر می کنند و از هیچ حرامی پرهیز ندارند، اینها با هستی و زندگی متهمین خود بازی می کنند و به عنوان یک تاکتیک  در نشر اکاذیب و دروغ پراکنی تلاش شبانه روزی دارند و متاسفانه کسانی هم به جواز یا وجوب تهمت و افترا  و دروغ برای حفظ نظام فتوا داده اند! اینها بابی در فقه تحت عنوان متاهمه  و مباهته  گشوده اند و مخالفین خود را آماج دروغ و تهمت و افترا قرار می دهند!

به امید روزی که ریشه دروغ و افترا از این سرزمین کنده شود.

حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر

دکتر مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart