چهارشنبه, 30 خرداد 1397

ویزیت پزشک قوه قضاییه از دکتر مهدی خزعلی

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز دكتر توفيقي ،استاد دانشگاه تهران و بنيانگذار رشته ي پزشكي قانوني در ايران، دكتر مهدي خزعلي را ويزيت كرد و گزارش پزشكي قانوني خود را ارائه نمود. وي ضمن تاييد عوارض قلبي، گوارشي، كبدي و كليوي ناشي از اعتصاب طولاني مدت، تاكيد كرد كه با توجه به افزايش اوره، كراتينين، بيلي روبين و غلظت خون و كاهش فشار خون خطر سكته ي مغزي و عوارض برگشت ناپذير كليوي بالاست.
فشار خون سيستولي دكتر خزعلي به ٧ سقوط كرده است و فعاليت كليه ها متوقف شده است و هنوز وي از پذيرفتن سرم خودداري ميكند.

افزودن نظر


Joomlart