پنجشنبه, 31 خرداد 1397

گفتگوی تلفنی دکتر علی مطهری و دکتر خزعلی

نامه الکترونیک چاپ PDF

دكتر علي مطهري فرزند شهيد آيت الله مطهري جوياي احوال دكتر مهدي خزعلي شد. مهدي خزعلي گزارشي مشروح از ظلم دستگاه قضايي وبرخوردهاي ناشايست زندانبانان ارائه نمود .آقاي مطهري علت برخوردهاي تند جديد را جوياشد ،خزعلي گفت :اينها همه مربوط به مقاله ي مهدوي كني است. فرزند شهيد آيت الله مطهري گفت :از طريق مراجع ذيربط پيگيري خواهم نمود.

افزودن نظر


Joomlart