پنجشنبه, 31 خرداد 1397

دستور دادستان مبنی بر حمله مامورین و اهانت به دکتر مهدی خزعلی و همسرش

نامه الکترونیک چاپ PDF

ساعت 2 بعد از ظهر امروز مامورین زندان به داخل اتاق حمله کرده و اقدام به فحاشی و هتاکی نمودند و متعرض همسر دکتر خزعلی شدند و مسئول آنها که نام خانوادگی اش (نبی) بود میگفت من از دادستان دستور دارم که چنین کنم.

افزودن نظر


Joomlart