چهارشنبه, 30 خرداد 1397

عقده مهدی خزعلی مزدورومهدی فلاحتی فاسد اینباردر تخریب مکررآیت الله مهدوی کنی ؟

نامه الکترونیک چاپ PDF

*سایت های وابسته به نهادهای امنیتی جز فحاشی چیزی ندارند و به جای جواب مطالب مطرح شده، به هتاکی رو می آورند، نمی دانم مسئله غصب موقوفه امام صادق ع نادرست است؟ مسئله  خویشاوند سالاری در دانشگاه امام صادق نبوده است؟ مسئله میدان میوه و تره بار فرمانیه با این ناسزاها حل می شود؟ مسئله برج ایران زمین چه می شود؟ مسئله موقوفه ای که تبدیل به مجتمع تجاری نور(تقاطع ولیعصر طالقانی) شد، با این ناسزا ها فراموش می شود؟ پرونده آن وکیل پا شکسته و زبان بریده که به روزنامه ها کشید، دروغ است؟! و هزاران سئوال دیگر که پاسخش حبس و شلاق و ناسزا نیست! مرا در حبس کردید و به شلاق محکوم کردید و ناسزا گفتید، اما حرف حق همان است که گفتم...!

لینک مصاحبه با برنامه صفحه آخر voa مورخ 93/3/23


...................... این هم فحاشی یک سایت وابسته به نهادهای امنیتی:

هشدارنیوز بصیرتی -  دو مهدی خزعلی و فلاحتی دو یارغارکه یکی در صدای آمریکا که فسادش که همانا همکار آزاری اش جهان را آگاه ساخته است واین یکی در ایران که بی شعوری وحسد وعقده هایش بر تمامی ملت ایران پنهان نمانده است

عقده مهدی خزعلی مزدورومهدی فلاحتی فاسد اینباردر تخریب مکررآیت الله مهدوی کنی ؟

هشدارنیوز بصیرتی - دو مهدی خزعلی و فلاحتی دو یارغار که یکی در صدای آمریکا که فسادش که همانا همکار آزاری اش جهان را آگاه ساخته است و این یکی در ایران که بی شعوری و حسد و عقده هایش بر تمامی ملت ایران پنهان نمانده است ، در ازای دریافت حق مزدوری  ناچیزی از دستگاه های امنیتی کشورهای معاند ، در هجمه وتشویش اذهان عمومی ونشر اکاذیب ،تهمت وافترا به مسئولین نظام وخواصی که واقعا دارای  ارج وقرب نزد خداوند منان واز سویی دارای ارزش واعتبار نزد ملت فهیم ایران اسلامی هستند، کوی رغبت را از هر بی شرف ونان به حرامی ربوده اند ، در اخرین برنامه ای که از صدای امریکا روی انتن رفت ،حتی از تهمت وافترا به حضرت آیت الله  مهدوی کنی که این روزها در بستر بیماری خوابیده است ، هم گذشت نکرده  و باری دیگر درست همانند موضع گیری های بی منطق وخارج از عقل وشعورگذشته خود ، دست به هجمه وتخریب ،این مرد خدا که این روزها تمام مردم ایران برای سلامتی اش  دست به دعا برداشته اند، زده وبه زعم خود یک دستوری دیگر از دستورات اربابان خود را اجابت نمودند. خزعلی که از ایران با صدای آمریکای معاند که جز عناد با ملت وارزشهای نظام اسلامی ایران، هدفی را دنبال نمی کند در تماس است ،بر خلاف انچه که دائم به ان اسرار دارند وبه عنوان یک اهرم فشاربرای جو سازی وایجاد توهم  در جهان بر علیه ایران ،مبنی بر عدم آزادی در ایران ، از ان استفاده ابزاری می کنند ،از خود نمی پرسند که این مردمی که اگر احیانا این برنامه های تخریبی وفاقد  واقعیت صدای آمریکا را مشاهده می کنند ،درذهنشان جای سوال باقی نمی ماند که اگر آزادی در ایران نیست، پس این دیوانه زنجیری  چرا وچگونه  بدون هیج نگرانی وکمترین احساس ترسی ، دائم یک پای مصاحبه ها وگفتگوهای این رسانه  هجمه گر می باشد که در تمامی تماس هایش ، بدون هیج کم وکاستی ، حتی به شخص اول مملکت هم هجمه  وارد می کند ؟ البته هرچند این سوال را بینندگان احتمالی این برنامه ها باید پاسخ بگویند که قطعا پاسخ منطبق بر حقیقت آنها واضح وروشن است، امااینکه این رسانه عقده ای، شنونده های خود را ،آنقدر دست کم بگیرد که در محتوای مطالب تولیدی خود، به کمترین فهم وشعورآنان احترام نگذاشته وبه مواردی تاکید می ورزند که  واقعا جای سوال از مدیران ارشد این رسانه دارد که چرایک رسانه ای که باید در مسیر اطلاعات آزاد«به  گفته خودشان»ونیزانتشار حقایق مشغول باشد، اینگونه مبتدیانه عمل می نماید؟

-          مهدی فلاحتی که جدا از اینکه در اجراهایش ، خبری از  کمترین سواد و یا حتی مطالعه در مورد  محتوای مورد نظر ، نیست وگاهابا ایماء واشاره ،ازبخشی ازعدم شناخت وکم اطلاعی اش در اجرا می گذرد که البته این را نیز  خود بینندگان عزیز قطعا اشراف داشته ودارند اما آنچه مهمتر ازا ین مسئله است که مردم هیجوقت ان را فراموش نخواهند نمود ،قضیه آزار واذیت وحتی تجاوز ایشان به همکاران خانم در ان رسانه است که حتی به دادگاه  ومحاکم قضایی انجا هم رسیده است که اگر در انجا زیاد به این مقوله به عنوان جرم نگاه نمی کنند ،اما ماهیت وذات ملت ایران واساسافارسی زبانان ارجمند،یک نگاه همراه با تعصب وغیرت انسانی ، نسبت به فرد مظلوم ومورد تجاوز قرار گرفته است  که در این بعد ، قطعا مردم خوب می دانند ایشان فردی افسار کسیخته وبسیارفاسد وجانی در این امور است که بر اساس اعترافات برخی افراد همکار در ان رسانه با ایشان ونیز افراد بیشماری که مورد تعرض وحشیانه وی قرار گرفته اند ، این دیگر یک فرضیه نیست  ویک عادت بسیار زننده ایست که ایشان گرفتار ان است  ونمی تواند  این عادت زشت را که همانا آزار واذیت  جنس مونث است را ترک نمایند که خود ایشان هم در سندی به این واقعیت معترف است ، چراکه ترک عادت مرض است برای ایشان .

-          تمامی برنامه های اجرا شده توسط این فرد فاسد ، حکایت از یک واقعیت غیر قابل انکار دارد وان نیست  جز اینکه  عقده وکینه های فراوان  از ملت ایران داشته ودارد  ولذا  خوب می داند برای تخریب احساسات دینی واعتقادی این مردم، وارد چه بازی ها ومقولاتی شود وبا چه اشخاصی مانند مهدی خزعلی ها که مترود مردم وخانواده خود شده اند وارد معاملاتی شود که هم برای خود وطرف مقابل سود مالی داشته باشد وهم در جهت اهداف تخریبی ملت ایران وخشنودی اربابان پشت ماجرا باشد که در این راستا ، حتی برای وارد نمودن هجمه به شخصیتی مانند حضرت آیت الله مهدوی کنی که امروز ها در بستر بیماری قرار دارد ، با وارد نمودن تهمت بی اساس وافترا به این شخصیت ، آنچنان مشکلی نداشته وندارد واین همان ماهیت ذاتی وشخصیتی این فرد وافراداست .

-          مهدی خزعلی هم ، فردی معامله گر است که ممکن است دو جانبه دارد بازی می کند که به هر صورت ،هم از طرف ملت ایران به خاطر وارد نمودن هجمه های بی اساس به شخصیت های طراز اول ومورد احترام احاد ملت ایران که واقعا سخن گفتن اینگونه وبی مهابا نه در داخل کشور که این غلط زیادی را ایشان مرتکب می شود که حتی در خارج از کشور جرات گفتن ان را حتی معاندین ندارند ،باید مورد توجه ورسیدگی قرار گیردکه از سوی  گروهک های تروریست ومعاند واپوزیسیون بد بخت وبیچاره که اکثرشان در فقر کامل مالی وشخصیتی و حتی شناخت واگاهی از درون کشور قرار دارند هم به خاطر به بازی گرفتن انها به لحاظ سخنان بی پایه واساس که جز آبرو ریزی برای انها چیزی عایدشان نمی شود، مورد تجزیه وتحلیل قرار بگیرد ،چراکه بدون شک پشت این گفتگو ها ومصاحبه هایی که بین این دو فرد یکی فاسدی مانند مهدی فلاحتی در صدای آمریکا در انسوی آبها وفردی دیوانه وسست عنصروواقعا بی شعوری مانند مهدی خزعلی در داخل ایران صورت می گیرد ، کلی اما واگر ومعاملات وحساب وکتاب های مادی ومالی وجود دارد  که متضرر اصلی این ماجرا ، همطنان عزیز بیرون از کشور ایران اسلامی مان  است که گول این بازی ها را یا خورده اند ویا ممکن است بخورند که اگر می گویید خیر،قطعا در آینده ای نه چندان دور متوجه واقعیتی عجیب در این زمینه خواهید شد.

افزودن نظر


Joomlart