يكشنبه, 30 ارديبهشت 1397

روز مبارزه با دروغ

نامه الکترونیک چاپ PDF

22 خرداد، یادآور شعار " دروغ ممنوع" است...!

روز "مبارزه با دروغ " را گرامی بداریم!

بیایید یک روز عهد کنیم و دروغ نگوییم!

نه جدی !  نه شوخی! نه مصلحت آمیز!

مسئولین هم فقط یک روز دروغ نگویند!  -حتی برای مصلحت نظام !-

افزودن نظر


Joomlart