يكشنبه, 03 تیر 1397

چرا مرگ مهدوی کنی تایید و تکذیب شد؟!

نامه الکترونیک چاپ PDF

چرا مرگ مهدوی کنی تایید و تکذیب شد؟!

خبر مرگ رئیس مجلس خبرگان و ریاست مادام العمر دانشگاه امام صادق و رئیس جامعه روحانیت مبارز منتشر شد و در برخی خبرها به نقل از فرزند و دامادش نیز خبر تایید شد!

خبرگزاری وابسته به لاریجانی ها سهواً ماجرا را لو داد و در برابر خبر مرگ مهدوی کنی نوشت :" منتشر نشود"! اما این خبر و منتشر نشود مقابل آن روی آنتن رفت...!

یکباره خبر متوقف شد و تکذیب های دو پهلو، عدم انتشار خبر و نگه داشتن جنازه زیر دستگاه، موجی از شایعات و چرا و اما  راه انداخت؟

یکی می گفت: می خواهند فرصت لابی داشته و همه اعضای خبرگان را ویزیت کنند و جانشینی برای او بتراشند، می خواهند سناریوی دو سال قبل که با فضای امنیتی او را آوردند و هاشمی از این رقابت ناسالم کناره گرفت و مهدوی بود و خودش و در رقابت با خودش برنده شد و بر صندلی ریاست خبرگان تکیه زد، اگر او رای نمی آورد قطعاً خودش برنده می شد! حال می خواهند با ارسال همان پیک های دوره قبل برای یکی مثل مهدوی رای جمع کنند و سپس مرگ او و اجلاس بعدی را اعلام کنند!

دیگری می گفت: این بازی برای این است که با خبر سازی عیادت رهبر و رئیس جمهور و معاونین ریاست جمهوری و سران قوا، او را بزرگ بدرقه کنند تا بتوانند از مواضع سیاسی اخیر او بهره برداری نمایند.

 

سومی می گفت: آقازاده بساطی راه انداخته که از جنازه پدر هم برای کاسبی و تثبیت موقعیت خود در آینده بهره گیرد و بتوانند، دانشگاه را در تیول خود حفظ کنند! فلذا فرصتی است که آقازاده در کنار جنازه پدر چند روزی با رهبر و سران قوا و سایر مسئولین عکس یادگاری بگیرد و جاپای خود استوار سازد!

 

به هر حال، دیر یا زود خبر راست منتشر می شود، امیدوارم خبرگان از خواب بیدار شوند و حادثه نامیمون قبل برای دیگری تکرار نشود و حق به حق دار رسد!

و صد البته امیدواریم که دانشگاه را هم سلطنت موروثی محمد رضا خان ندانند و این موقوفه به متولیان راستینش برسد!

مهدی خزعلی

1393/3/17

افزودن نظر


Joomlart