چهارشنبه, 30 خرداد 1397

پانزده خرداد با ماسک بیایید

نامه الکترونیک چاپ PDF

این هم یک سایت وابسته به جناح حاکم! سایت " گروه ویژه امنیت ملی": http://swics.ir/?p=784

به گزارش گروه ویژه امنیت ملی

، به نقل از حزب الله سایبر، جمعی که خود را سیاسیون و فعالان محیط زیست می خوانند با دعوت عمومی از مردم جهت شرکت در همایش “ماسک” در سالروز قیام پانزدهم خرداد از امضای شخصیت های سیاسی سابقه دار پای دعوتنامه همایش می گویند.

در بیانیه این همایش آمده است:

افزودن نظر


Joomlart