چهارشنبه, 30 خرداد 1397

فراخوان نوری زاد در حمایت از همایش ماسک

نامه الکترونیک چاپ PDF

پنجشنبه ای که در راه است، روز جهانی محیط زیست است. و ما، ماسک بر صورت، به آلودگی های جوراجوری که ما را محاصره کرده اند - از جمله : دود و بیماری - اعتراض می کنیم. راستی چه آلودگی ای دهشتناک تر از این که آلودگان بر کشوری مسلط باشند و ادای پاکی و پاکدامنی در آورند؟

وعده ی ما: پنجشنبه پانزده خرداد - بوستان ها و تفرجگاه های سراسر کشور - از ساعت شش تا هشت بعداز ظهر

محمد نوری زاد
دوازده خرداد نود و سه - تهران

افزودن نظر


Joomlart