چهارشنبه, 27 تیر 1397

پیام خانم غزل تاجبخش برای روز جهانی محیط زیست

نامه الکترونیک چاپ PDF

امشب به دیدار استاد ادب، بنیان گذار انجمن غزل، سرکار خانم غزل تاجبخش رفتیم، برایمان تعریف می کرد که هر روز به راهپیمایی می رود و با خود دو کیسه می برد و آشغال هایی که مردم در مسیر ریخته اند را جمع می کند!

جوان عزیز؛ شاید آشغالی که بی توجه بر زمین انداخته ای را استادی گرانقدر در دهه هشتاد زندگی جمع کرده باشد، شرم کنیم و شهرمان را آلوده نکنیم!

از استاد خواستیم که به مناسبت کمپین روز جهانی محیط زیست پیامی بدهند و فرمودند:

" از مردم عزیز تمنا دارم،که شخصیّت خود را بیش از اینها عزیز بدارند که آشغال بر زمین بریزند ولو اینکه فکر کنیم رفتگران جمع می کنند، هر کس خود را گرامی تر از این بداند که زمین را آلوده کند تا دیگری تمیز نمایند!"

در مورد آلاینده های معنوی فرمودند:

"خداوند هر نوزادی را پاکیزه به دنیا می آورد، بسته به تربیتی است که ما انجام می دهیم، آلوده اش به دروغ و ریا و تعارفات مسخره نکنیم، که شخصیتش بشود کسی که فقط جلب نظر کسی را بکند که فکر می کند بزرگتر از خودش است! ولی هر کس شخصیتی دارد و مخلوق خداوند محترم است !

مهدی خزعلی

1393/3/12

https://www.facebook.com/pages/%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9/1436976673218948?ref=hl

افزودن نظر


Joomlart