پنجشنبه, 31 خرداد 1397

چهل و هشتمین نشست سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

جلسه چهل و هشتم سرای قلم

پیر مغان: غزل  343 استاد بادکوبه ای

چهل سال بیش رفت که من لاف می زنم

کز چاکران پیر مغان کمترین منم

آب و هوای فارس عجب سفله پرور است

کو همرهی که خیمه از این خاک برکنم

زمان:

چهارشنبه 7 خرداد 93 ساعت 18

مکان:

بلوار کشاورز خ 16 آذر کوچه عبدی نژاد پ 18 سرای قلم

افزودن نظر


Joomlart