يكشنبه, 30 ارديبهشت 1397

مکارم اخلاق تنها هدف بعثت

نامه الکترونیک چاپ PDF

قال رسول الله: "انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق"

"همانا تنها برای تکمیل فضائل اخلاقی مبعوث شدم"

یعنی همه آیات و روایات و احکام و حکومت برای تکمیل مکارم اخلاق است، یعنی مغز و لب لباب دین اخلاق است، اسلام آمده که ما آقا باشیم، کرامت انسان حفظ شود.

مکارم اخلاق، مردی و مروت، صبر و متانت،  وفا و امانت، راستی و صداقت، غیرت و شجاعت، گذشت و کرامت است .

امروز در ایران پستی و رذالت، دروغ و خیانت، خشم و جنایت، فریب و دنائت نهادینه شده و باز خود را پیرو نبی رحمت (ص) می خوانیم.

مبعث مبارک باد

افزودن نظر


Joomlart