چهارشنبه, 30 خرداد 1397

پاک آمریکایی شدیم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

می گی نه؟

اینم پیامک یک عزیز:

"این روزها وقتی می رم خرید، احساس می کنم امریکایی هستم، آخه هیچ غلطی نمی تونم بکنم!

افزودن نظر


Joomlart