دوشنبه, 25 تیر 1397

دعوت از پزشکان، بیمارستان ها و کتابخانه های پزشکی

نامه الکترونیک چاپ PDF

همکاران محترم؛

با توجه به عدم حضور حیّان در نمایشگاه بین المللی کتاب، از شما دعوت می شود تا از نمایشگاه کتاب حیّان بازدید فرموده و از همان تخفیف نمایشگاه بین المللی برخوردار شوید.

20 درصد تخفیف + 30 درصد کتاب اهدایی

گمان ما این است که در شرایط فشارهای اقتصادی و تحریم 9 ساله، خرید از نمایشگاه کتاب حیّان کمترین کاری است که می توانیم انجام دهیم.

نمایشگاه کتاب حیّان: بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب نبش فرصت شیرازی پ 3

افزودن نظر


Joomlart