چهارشنبه, 30 خرداد 1397

مزاحمت های جدید، این نیز بگذرد...!

نامه الکترونیک چاپ PDF

این نیز بگذرد...!
نیمه های شب گذشته، با یک بلوک سیمانی جلوی درب موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان را سد کردند!
سال هاست که بطور غیر قانونی حیان را از حضور در نمایشگاه و انتشار کتاب و نشریات پزشکی محروم کرده اند !
امسال پس از سال ها محرومیت غیر قانونی، دستور ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صادر شد و چند روز مانده به آغاز نمایشگاه به دستور جنتی باز از حضور حیّان ممانعت بعمل آمد.
در این دوران سخت، انواع و اقسام مزاحمت ها را تجربه کرده ایم، این هم بگذرد...!
چیزهایی دیده ایم که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمی شود!

من به حال حضرات افسوس می خورم، دیغ از یک جو عقل...!
حتی منافع خود را تشخیص نمی دهند!

1393/2/24

مهدی خزعلی

 


افزودن نظر


Joomlart