يكشنبه, 30 ارديبهشت 1397

میلاد تنها ترین تنها، مبارک

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز میلاد تنها ترین تنهاست!

امیر جان؛ کوفیان به تو و اولادت وفا نکردند!

وقتی تو را  ریسمان بر گردن، به سوی مسجد می بردند!

تنها فاطمه فریاد کرد!

وقتی در خانه ات شکستند، تنها فاطمه پشت در بود!

این مردم، امروز هم امیر را تنها می گذارند!

امروز هم بی وفایند!

امروز هم پشت در خانه، فقط زنی است !

اما امروز چاهی نیست تا سر در آن فرو برده و فریاد کنیم!

مهدی خزعلی

93/02/23

افزودن نظر


Joomlart