چهارشنبه, 30 خرداد 1397

اختتامیه نمایشگاه عشق در سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

این هفته چهل و ششمین نشست سرای قلم را به اختتامیۀ "نمایشگاه عشق" اختصاص می دهیم.

نمایشگاه عشق، مجموعه نقاشی خط برادر عزیز محمد نوری زاد است که از 12 اردیبهشت در سرای قلم برقرار می باشد و فردا 17 اردیبهشت ساعت 18 تا 20 اختتامیه این نمایشگاه است.

در این نمایشگاه به هر سو که می نگری عشق است که چشمانت را می نوازد و پیام آن عشق است برای همه ما...

افزودن نظر


Joomlart