پنجشنبه, 31 خرداد 1397

بیانیه سرای قلم در باره حوادث اخیر

نامه الکترونیک چاپ PDF

بسم الله الرحمن الرحیم

این روزها حوادث یکی پس از دیگری دل نگرانمان می کند، خبر ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 و انکار و اقرار مسئولین زخمی بر دل های داغدارمان نشاند، در پی آن اعتصاب غذای عزیزانی که دیگر فریاد مظلومیتشان در گلو خفه شده بود و ناگزیر به آخرین سلاح مظلوم تمسک جستند، نمک بر زخممان پاشید و هنوز حلاوت خاتمه اعتصاب غذای این عزیزان را باور نکرده بودیم که خبری سهمگین پشتمان را لرزاند، خبر رسید میر در بیمارستان است!
امیدواریم با پیگیری دولت تدبیر و امید به زودی شاهد رفع حصر و حبس های بلاوجه باشیم و بتوانیم در فضای صلح و دوستی خرابی های دوران جهل و بی خردی را بازسازی و در تعالی فرهنگ و اقتصاد این مرز و بوم بکوشیم.
ما بر این باوریم که کمیته حقیقت یاب برای بررسی آنچه بر زندانیان و محصورین گذشته، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و باید افرادی مستقل از قضات و وکلا و نهادهای مردمی چون احزاب، این کمیته را تشکیل دهند.
آنچه مسلم است، تکذیب نخست مسئولین و اقرار و تخریب و نمایش فیلم های آرشیوی، اعتماد مردم را مخدوش کرده است و تنها راه اعتماد سازی، کمیته حقیقت یاب مستقل است.
والسلام علی من اتبع الهدی
سرای قلم

افزودن نظر


Joomlart