چهارشنبه, 30 خرداد 1397

نقد فیلم شاعران مشروطه در سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

چهل و پنجمین نشست سرای قلم

پیر مغان: غزل 343

نقد فیلم " شاعران مشروطه"

با حضور کارگردان : امیر فرض الهی

استاد مصطفی بادکوبه ای

استاد محمد نوری زاد

استاد محمد رضا عالی پیام

سید علیرضا میر علی نقی

دکتر مهدی خزعلی

زمان: سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 ساعت 18 الی 21

مکان: سرای قلم

  • اعضای محترم سرای قلم که مایلند در این جلسه شرکت فرمایند، برنامه خود را طوری تنظیم فرمایند که از ساعت 18 تا 21 حضور داشته باشند

افزودن نظر


Joomlart