دوشنبه, 25 تیر 1397

اعتراض به قرار منع تعقیب بازجوهایم

نامه الکترونیک چاپ PDF

دیروز رفتم دادگاه صلح نیوز
بازپرس شعبه چهارم فرهنگ و رسانه، برای  مدیر صلح نیوز، قرار مجرمیت و برای دو بازجوی من که آمرین و عاملین و متهمین اصلی بودند،   قرار منع تعقیب صادر کرده بود، به قرار منع تعقیب اعتراض کردم .
قاضی می گفت: صلح نیوز حرفش را پس گرفته و منکر اجبار نیروهای امنیتی برای درج دروغ ها شده و باید خودش پاسخگو باشد!
خواستار مواجهه حضوری بازجوها، مدیر صلح نیوز و شهود شدم.
مملکتی که مقام قضایی نمی تواند یک بازجو  یا یک مامور دون پایه اطلاعات را به دادگاه احضار کند، چگونه ادعای حکومت علوی دارد؟!
علی خلیفه کشوری به پهناوری 15 کشور امروز بود، مصر و شام و عراق و حجاز و ایران و یمن واردن ومغرب و امارات و کویت و بحرین و قطر و تونس و لبنان و فلسطین و ترکیه و  ... همه بخشی از امپراطوری اسلامی آن روز بودند و باز به دادگاه می آید و به ناحق عبایش واگذار می کند!
از خود پرسیده اید که علی که کمتر از 5 سال حکومت کرد و سه جنگ بزرگ داشت،  در شرایط جنگی بارها به دادگاه رفت، چگونه است که رهبری و سران سه قوه و جنتی و حتی ضرغامی پایشان به دادگاه نرسیده است؟!
هنوز به شکایت من از روزنامه ایران پس از سه سال رسیدگی نشده است...! بازپرس منصوری می گفت پرونده در کشوی میز دادستان است!
هنوز ضرغامی به دادگاه نیامده است؟ ( در شکایت من از او) و متاسفانه وکیل مرا بازداشت کردند تا استعفا دهد و شکات دیگر را تهدید کردند تا انصراف دهند، تنها من مانده ام، آنهم بدون وکیل...! چه می کند این سپاهی رئیس رسانه میلی...!
شکایت من از جنتی و شورای نظارت منجر به صدور احضاریه شد، اما پرونده را به بازپرس دیگری دادند و منع تعقیب صادر شد!
برای قاضی صلواتی و مقیسه و حیدری فرد بدون تشکیل جلسه ای قرار منع تعقیب صادر و به حقیر ابلاغ شد...! البته احضاریه صادر شده بود،  پرونده را  به بازپرس دیگری دادند...!
شکایت من از مامورینی که دستم را شکسته و دهان و پایم را مجروح کرده بودند نیز مسکوت ماند و هنوز جواب پزشکی قانونی زندان اوین پس از دو سال و نیم به شعبه نرسیده است و بازپرس هم رفت...!
از سوی دیگر در 10 پرونده واهی علیه من بدون هیچ ضابطه ای 34.5 سال محکومیت صادر شد؟!
سه پرونده دیگر هم در راه است، یکی بخاطر یک کامنت که نقدی از قوه قضاییه شده بود و معترض بود که مرتضوی با نیامدن به دادگاه قوه را مسخره کرده است!  و یکی به خاطر نامه "شیخ حسن جوری" که یک خوانند سایت نوشته و مودبانه نقدی کرده بود. و یکی هنوز برایم معلوم نیست که اخلال در نظم، آنهم در اصفهان به چه معناست!  
حال اگر گلایه مودبانه کنم و بگویم با این قوه قضاییه باید فاتحه کشور را خواند، پرونده چهاردهم تشکیل می شود و من راهی انفرادی...! ؟
البته اخیراً برادران عملیات اطلاعات از طریق واسطه ای پیام داده اند که اینبار بیایی، پدرت را در می آوریم و جای سالم در بدنت نمی گذاریم، وعده داده اند که تا می خورم، بزنند...!
بسم الله، من بسیجی خیبرم و کتک خورم ملس،این گوی و این میدان، 39 کیلو گرم هم از زمان آزادی وزن اضافه و به وزن قبلی برگشته ام، باید اعتصاب غذا را از سر گیرم ...!

مهدی خزعلی

1393/2/1

افزودن نظر


Joomlart