چهارشنبه, 30 خرداد 1397

فحش خونتان پایین می افتد؟

نامه الکترونیک چاپ PDF

یادش بخیر

می خواستم برای یکبار فضای استادیوم را ببینم، با یکی از همدوره ای های طب عمومی قرار گذاشتم که یکبار برای یک بازی مهم مرا به استادیوم ببرد!

دربی پرسپولیس و استقلال

دوستم پرسپولیسی بود ما در جایگاه هواداران پرسپولیس نشستیم!

کمی بعد یکی از بازیکنان سرخپوش پاسی اشتباه داد، پشت سری من با صدای نخراشیده،  فحش ناموسی آبداری نثارش کرد، من آزرده شدم و خواستم بگویم: آقا مودب باش!

رفیقم دست مرا کشید و گفت این دو ساعت را بنشین و ساکت باش وگرنه یک بطری نوشابه تو سرت فرود می آید!

او تجربه داشت و بلدِ راه بود!

دو ساعت با اعمال شاقه نشستم و فحش و ناسزا از بر کردم، کمترینش حوالت شیر سماور برای جناب داور بود!

هر از چند گاهی موج مکزیکی می آمد و باید بلند می شدی و اگر سستی می کردی بغلی به زور بلندت می کرد!

بازی تمام شد و به دوستم گفتم:" ناسلامتی دکتر مملکتی، فحش خونت پایین می افتد که اینجا می آیی؟!"

حال حکایت دوستان ماست، می خواستیم اهل گفتمان، آداب گفتمان بیاموزند و سه روز لب فروبندیم و سخن نگوییم، تا سئوال کنند و بگوییم، آداب را رعایت نفرمودید، اما دوستان فحش خونشان پایین می افتد و اورژانش می روند تا یک "خفه شو" و امثال این خطاب ها را بشنوند و باز گردند!

دوستان یک موقع از فرعون و نمرود اهانت می شنویم و داریم ابلاغ رسالت می کنیم، اما سر جدل فردی بی حاصل چرا؟

بحث علمی مبنایی طرح می کنید و ابلاغ رسالت الهی و به سوی شما خاکستر می ریزند، ماجورید!

اما یک و دو کردن با دونان مثل کشتی با خوک است، شما کثیف می شوید و او از این کار لذت می برد!

و ما علینا الا البلاغ

والسلام

مهدی خزعلی

1393/1/31

افزودن نظر


Joomlart