چهارشنبه, 30 خرداد 1397

درخواست از آیت الله خزعلی برای اعلام برائت از سمیر

نامه الکترونیک چاپ PDF

این روزها علیرضا از دبی آمده و پدر تحت فشار است که از فرزند آخرش سمیر نیز اعلام برائت نماید، این در حالی است که پدر ته تغاری را خیلی دوست دارد و نام هنری سمیر را پدر برای او در  اولین آلبومش (ناخدای عشق) انتخاب نمود.

حال حضرت آیت الله را در تنگنا قرار داده اند که از فرزندش اعلام برائت نماید، حتی متن اعلام بیزاری را تهیه کرده اند تا معظم له امضا نماید!

این فشارها موجب آزردگی و تشدید بیماری پدر و مادر شده است، مسئولیت عواقب این تحریکات و فشارها بر سلامتی حضرت آیت الله بر گردن این برادر و خواهر همراه اوست  و فردا باید پاسخگوی همه فرزندان و نوادگان باشند.

قبلاً نیز علیرضا اسائه ادبی نسبت به برادر بزرگتر- که روحانی و معاون بنیاد غدیر است - نیز داشته که موجب آزردگی خاطر معظم له شده است،  باید برای این تحمیل و فشارها چاره ای اندیشید، جان پدر در خطر است!

1393/1/26

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart