يكشنبه, 03 تیر 1397

دیدار با عبدالله مومنی

نامه الکترونیک چاپ PDF

امشب به ملاقات عبدالله مومنی رفتم، او پس از اتمام 5 سال حبس غیر قانونی و بلاوجه به آغوش مردم بازگشت، عبدالله مسئول اتاق 9 بود، به اتاق 9 بند 350 بعضی ها اتاق باسکول می گفتند...!
چرا ? بماند...!

اما عبدالله خدای بازی مافیا بود...!
به او گفتم، ا در زندان مافیا بازی می کردیم، اما در کشور همان بازی در سیاست جریان دارد !

آن بازی تمرینی است برای آمادگی حضور در عرصه سیاست و کشورداری، اگر بازی را خوب بدانید، کلاه سرتان نمی رود، مافیا شب ترور می کند و روز بر نعش مقتول گریه و زاری می نماید، مافیا برای گمراه کردن مردم و شهروندان، خود زنی می کند! گاه همدیگر را متهم می کنند، گاهی مافیا عناصر خود سر را برای ترور اعزام می کند و بازی در هم می پیچد، گاهی مافیا دست در دست هم داده و یکی از خودشان را ترور می کنند تا ما را فریب دهند و ...!

خدای بازی هم که شب ها با چشم باز جنایات مافیا را می بیند، چه صبری دارد، بیهوده نیست که گفته اند: "عجب صبری خدا دارد...!"

توضیح:"فهم این مطلب نیاز به آشنایی با بازی مافیا در زندان دارد"

مهدی خزعلی

1392/12/28

افزودن نظر


Joomlart