يكشنبه, 30 ارديبهشت 1397

بهار فصل سرودن

نامه الکترونیک چاپ PDF
بهار، بهانه بودن
بهار؛ فصل سرودن
بهار من، تو کجایی؟
خوش است با تو غنودن
به زیر نم نم  باران
دزدانه بوسه ربودن
منتظر بهار
"باران"

افزودن نظر


Joomlart