چهارشنبه, 30 خرداد 1397

فاجعه جهل مقدس !

نامه الکترونیک چاپ PDF

چهل و یکمین نشست سرای قلم

آخرین نشست سرای قلم در سال 1392 و وداع یاران تا سالی دیگر روز چهارشنبه 21 اسفند برگزار می شود، در این نشست که طبق روال هفتگی با پیرمغان (غزل 340 خواجه شیراز ) آغاز و سپس استاد دکتر بادکوبه ای به نقد و بررسی کتاب " فاجعه جهل مرکب" می پردازند.

پیر مغان: غزل 340 خواجه شیراز

نقد کتاب: " فاجعه جهل مرکب"

استاد بادکوبه ای

زمان: چهارشنبه 21 اسفند ساعت 18

مکان: سرای قلم

* ضمناً برنامه کمیته فوق برنامه برای این هفته در سرا اعلام می شود *

افزودن نظر


Joomlart