چهارشنبه, 30 خرداد 1397

ناگفته های هاشمی از اساسنامه دانشگاه آزاد

نامه الکترونیک چاپ PDF

هاشمی: ما اساسنامه دانشگاه آزاد را با اقتباس از اساسنامه حسینیه ارشاد نوشتیم، در زمان شاه اساسنامه حسینیه ارشاد خیلی محکم نوشته شده بود تا رژیم شاه نتواند آن را تصرف کند، ما هم همان گونه عمل کردیم، اما نمی دانستیم که نظام ما قوی تر از زمان شاه است  و آن را تصرف می کند.

...............................................................................................................................................................

حضرت آقای هاشمی؛
این بنایی است که خود شما گذاشتید، چه بسیار اموال مردم بیگناهی که توسط بیدادگاه های اصل 49 و ستاد فرمان 8 ماده ای و بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و تبصره 82 و ... غصب شد و هنوز هم به کمترین بهانه ای به اموال مردم تعدی می شود، از بهانه خارج از استیمان بودن گرفته تا بی بهانه، باید به داد مردم رسید، من تصرف قلدرمابانه دانشگاه آزاد را از الطاف الهی می دانم، تا شما هم کمی درد مردم را حس کنید و برایشان تدبیری بیاندیشید...!

افزودن نظر


Joomlart