چهارشنبه, 30 خرداد 1397

مجلس خفتگان...!

نامه الکترونیک چاپ PDF

دوستی برایم عکسی از مجلس خبرگان فرستاد، حضرات خواب تشریف داشتند!

فقط خواستم بگویم که کمتر شب کاری کنید و روز بیدار باشید، برای سن و سال شما هم بد است!

خوبیت ندارد عکس شما را بگیرند و زیرش بنویسند: "مجلس خفتگان"

افزودن نظر


Joomlart