يكشنبه, 03 تیر 1397

فقه هسته ای در گفتگو با صدای آمریکا(افق)

نامه الکترونیک چاپ PDF

پنجشنبه 15 اسفند 1392در گفتگویی با برنامه افق صدای آمریکا دو موضوع بررسی شد:


1- فقه هسته ای وفتوای حرمت سلاح های هسته ای


2- وظائف خبرگان رهبری و قصور از انجام وظائف نظارتی

 

http://www.youtube.com/watch?v=9Grg4mtqHxc&feature=player_detailpage

افزودن نظر


Joomlart