چهارشنبه, 30 خرداد 1397

صفحه سرای قلم در فیس بوک

نامه الکترونیک چاپ PDF

چهلمین نشست سرای قلم
میهمان ویژه پیرمغان: استاد دکتر مصطفی بادکوبه
مهمان ویژه شاهنامه: استاد دکتر صادقی است
مهمان ویژه فن بیان: استاد مومنی
تفکر انتقادی: استاد نیکویی
چهارشنبه 14 اسفند ساعت18
سرای اهل قلم

* برای اطلاع از برنامه های سرای قلم صفحه سرای قلم در فیس بوک را لایک فرمایید

افزودن نظر


Joomlart