دوشنبه, 25 تیر 1397

نشست سی و هشتم سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

نشست سی و هشتم سرای قلم

پیر مغان: غزل 337 حافظ

چرا نه در پی یار و دیار خود باشم

چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم

غم غریبی و غربت  چرا کشم باری

به شهر خود روم و شهریار خود باشم

نقد کتاب: قطار 57

با حضور نویسنده: رضا رئیسی

زمان: سه شنبه 29 بهمن 92 ساعت 18

مکان: سرای قلم

افزودن نظر


Joomlart