چهارشنبه, 30 خرداد 1397

باز هم به هدف زدیم...!

نامه الکترونیک چاپ PDF

باز هم به هدف زدیم...!

یادش بخیر؛ دوران کودکی، سرراه مدرسه، تفنگ بادی بود و هدف گیری، اگر به هدف می زدیم، یک تیر جایزه داشتیم، نشانه ها ترقه هایی چسبیده بر روی تختۀ هدف بودند، اگر به هدف می خورد، می ترکید!

امروز هجمه ساندیس خورها به من زیاد شده است، اهانت می کنند و فریاد سر می دهند، پس تیرم به هدف خورده که اینگونه ترکیده اند!

با هر ترکیدنی، یک تیر جایزه می گیرم و هدفی دیگر را نشانه می روم...!

بسم الله، تیراندازی ام حرف ندارد، راستش مرد تفنگچی را ورشکست می کردم و در بین کار دبه می کرد و بلایی سر مگسک می آورد تا دیگر به هدف نخورد، تا بیایی قلق گیری کنی و دستش را بخوانی باز انگولک می کرد...!

حال این شما و این تیرانداز، هر چه قلق گیری ما را به هم بزنید، باز قلق گیری می کنیم...!

ما دقیقاً به هدف می زنیم...!

1392/11/22

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart