چهارشنبه, 30 خرداد 1397

آقای روحانی از مردم عذرخواهی و از این رفتار اعلام برائت کنید!

نامه الکترونیک چاپ PDF

آقای روحانی از مردم عذرخواهی و از این رفتار اعلام برائت کنید!

با وجود این حرکات غیر اخلاقی و غیر مدنی در راهپیمایی 22 بهمن، شرمنده مردمی هستیم که به راهپیمایی دعوت کردیم، رهبر و سران سه قوه و مسئولین باید پاسخگو باشند...!

فکر می کنم، این آخرین دعوت ما از مردم برای حضور وحدت آفرین باشد، مگر این که مسئولین از مردم عذرخواهی کنند.
این که شهر را با بودجه بیت المال پر از پلاکاردهای جنگ کنیم و علیه سه رئیس قوه سابق چنین پلاکاردی نصب نماییم، جای تاسف و تاثر است...!

آقای روحانی؛ هنوز هم می خواهید سکوت کنید، یعنی سه رئیس قوه سابق به قدر دو شهروندی که در صف سبد کالا جان باختند و یا دو عزیزی که در حادثه شوم آتش سوزی جان باختند، ارزش پیگیری ندارد! آن حوادث سهو بود و عذرخواهی کردید، این حادثه نشان از اراده جمعی تندرو برای تخریب حرکت اعتدالی ملت است...!

این تصویر در مقابل شما در میدان آزادی بود، از مردم به خاطر این بد اخلاقی ها عذرخواهی کرده و اعلام برائت فرمایید.

1392/11/22

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart