پنجشنبه, 31 خرداد 1397

آزادی همه دوستان سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

با حضور قاضی امیر ناصری (بازپرس امنیتی دادسرای اوین) در کلانتری 118 ستارخان، همه دوستان سرای قلم آزاد شدند.

افزودن نظر


Joomlart