چهارشنبه, 30 خرداد 1397

گفتگویی با تلویزیون رها

نامه الکترونیک چاپ PDF

در دادسرا چه گذشت
ضرورت نرمش قهرمانانه در داخل کشور

در این گفتگو ضمن بیان مشی جدید وزارت اطلاعات و قوه قضاییه، از ضرورت و اولویت نرمش قهرمانانه در داخل سخن گفتم و این که غرب مراقب باشد که اشتباه 28 مرداد را تکرار نکند و ...

 

 

افزودن نظر


Joomlart