پنجشنبه, 31 خرداد 1397

سی و هفتمین نشست سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

سی و هفتمین نشست سرای قلم

پیر مغان : غزل 336 خواجه حافظ شیرازی

مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم

طایر قدسم و از دام جهان برخیزم

به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی

از سر خواجگی کون و مکان برخیزم

یا رب از ابر هدایت برسان بارانی

پیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم

بر سر تربت من با می و مطرب بنشین

تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم

خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات

کز سر جان و جهان دست فشان برخیزم

گر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش

تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم

روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده

تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم

سه شنبه 15 بهمن ماه 1392 ساعت 18

سرای اهل قلم

افزودن نظر


Joomlart