سه شنبه, 26 تیر 1397

شنبه به دادسرا می روم

نامه الکترونیک چاپ PDF

علی رغم نقص احضاریه، شنبه برای دو پرونده یازدهم و دوازدهم به دادسرا می روم تا به اتهامات واهی تبلیغ علیه نظام و اهانت به مسئولین و مامورین پاسخ گویم.

بسیجی نظام باید به گزارش مامورین گمنام - اما برانداز - پاسخ گوید!

از وزارت اطلاعات روحانی انتظار پیگیری داریم، امیدوارم این بازجوی مغرض را سر جایش بنشانند

افزودن نظر


Joomlart