چهارشنبه, 30 خرداد 1397

هشداری به منتقدان ولایتمدار دولت...!

نامه الکترونیک چاپ PDF

این اشعار داغ سیاسی علیه دولت روحانی را برایم ایمیل فرموده اند، البته وطن امروز - که نمی دانم منظورش کدام وطن است؟ چرا که حضرات ششدانگش را به بابی و مجی و ضری و ... دادند و اقساطش را برای دولت یازدهم گذاشتند- روز توافق ژنو عزادار بود و آن را دوشنبه سیاه نامید! و کیهان نشینان هم با تمام قوا بر دولت تاختند، اما غافل از این که همه مذاکرات و توافقات زیر نظر رهبری و در راستای نرمش قهرمانانه ایشان بوده است و نوک حمله این ولایتمداران در واقع به سوی رهبری است.

حضرات ولایتمدار؛ قدری با احتیاط حرکت کنید، این همه نسبت خیانت و ترس و طمع و فریب و ... که می دهید، با مضمون یک جمله رئیس جمهور که گفت:" اگر نبود هدایت های رهبری این کارها انجام نمی شد"  به رهبری برمی گردد...!
کمی آهسته تر...
اما شعر ارسالی جناب ولایتمدار:

(قسمت اول را برای مصرف داخلی نه بین المللی می پسندم!با تغییر نام علی به حسین که تنهایی حسین را در میان کوفیان نشان دهد، همه کوفیانی که حسین را دعوت کردند، او را در حصر سپاه عمر سعد تنها گذاشتند و حتی به طمع گندم ری یا ترس از ابن زیاد بر او شمشیر کشیدند )

شعر سیاسی در نقد دولت روحانی

 

جنگ با دشمن غدّار جگر می خواهد

مرد می خواهد و تدبیر دگر می خواهد

با کلید آمده ای در وسط معرکه ای ...

که کمی غیرت و شمشیر و سپر می خواهد

با شیاطین سر یک میز نشستید ولی ...

حفظ دین کار شما نیست که نر می خواهد

خنده کردید به شیطان و به او دل بستید

غافل از اینکه تو را زیر و زبر می خواهد

حرف جنگ آمده این طور هراسان شده اید؟

حفظ عزت مگر اما و اگر می خواهد؟

به هوس کار نیاید به سخنرانی نیست

رفع بحران به خدا مرد خطر می خواهد

ما نمردیم علی بی کس و بی یار شود

گر چه این راه مسیری است که سر می خواهد

.................................................................

کارتان تعلیق دستاوَرد ها ...

بستن دست تمام مرد ها ...

چشم بستن بر فرامین ولی ...

تکیه کردن بر صف نامرد ها

عزت ایران به هیچ انگاشتن ...

نامتان باید شود دلسرد ها

لب فرو بستیم با امر ولی

گرچه پر از آتشیم و درد ها

وعده دشمن سرابی بیش نیست

مثل پائیز است و برگ زرد ها

.............................................

به خدا نتقام می گیریم

کربلا انتقام می گیریم

تن صد چاک یادمان نرود

نیزه ها انتقام می گیریم

بی کفن بود، پیرهن که نداشت

بوریا انتقام می گیریم

سر تو از قفا بریده شده

از قفا انتقام می گیریم

جمعه با ندبه یاد منتقمت

با دعا انتقام می گیریم

ما ز خون شما نمی گذریم

شهدا انتقام می گیریم

پای میز مذاکره بروید

از شما انتقام می گیریم

ذکر هیهات منا الذله به لب

ذکر ما: (انتقام می گیریم)

العجل حضرت أباصالح

تو بیا انتقام می گیریم

افزودن نظر


Joomlart