چهارشنبه, 30 خرداد 1397

برنامه کوهپیمایی این هفته سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

دوستان گروه کوهنوردی باران ساعت 6.30 صبح روز جمعه 4 بهمن ماه از محل سرای قلم حرکت کرده و صعود 11 نفره تا جوزک انجام شد.
به دلایلی خاص برنامه شکراب به درکه تغییر یافت و برنامه آهار- شکراب را برای روزی دیگر گذاشتیم.
دکتر خزعلی هم به همان دلایل خاص و تهدیدات افراد خودسر از حضور در این کوهنوردی عذر خواستند.
امیدواریم با پیگیری وزیر محترم اطلاعات و دولت تدبیر و امید ریشه عناصر خودسر کنده شود!
گروه کوهنوردی باران
چهارم بهمن 1392

افزودن نظر


Joomlart